Welkom bij De Kleine Stroom

Het uitgangspunt van De Kleine Stroom is om een oefenplek te creëren waarin we dichter bij de natuur leren komen. Ik denk dat we nog heel veel kunnen leren van de natuur, op alle gebieden. Ik ben graag in de natuur, daar kan ik weer verbinding met mezelf maken, weer in beweging komen. De natuur oordeelt niet, ze heeft geen vooringenomen stellingen of eisen. Het gaat hier om zijn. Ook al lijkt het voor de oppervlakkige kijker soms dood, de energie stroomt hier altijd.

IMG_0054

Er is een continue interactie tussen de verschillende verschijningsvormen, een zoektocht naar nieuwe mogelijkheden om de energie nog verder te benutten. Een zoektocht die als het ware vanzelf gaat voor hen die hun natuur volgen. Er is overvloed, maar wat overbodig is verdwijnt. Er blijft niets liggen met het label ‘nog te doen’. Het verdwijnt, want het staat stromen in de weg. De natuur kent geen afval en geen einde. Elk eind is een nieuw begin, een onderdeel van de cyclus.

 

In de huidige maatschappij, waar geld lijkt te regeren, zijn we steeds verder van de natuur afgedreven. Alles lijkt maakbaar en moet altijd beschikbaar zijn. De natuur is gedegradeerd tot een bak met grondstoffen waar je ‘gratis’ uit kan graaien. Door de wereldwijde handel is er een ratrace ontstaan om het goedkoopst van allemaal te produceren. Dit gaat gepaard met snel, allemaal hetzelfde en vooral veel, want meer betekent goedkoper en staat voor meer winst. Je kan het je niet veroorloven om veel aandacht te hebben voor de natuur en de mensen waarmee je werkt want dat kost tijd en gaat ten koste van uniformiteit en snelheid, dus ten koste van de winst. Al rennende vergeten we ons af te vragen of we hier gelukkiger van worden, of dit onze natuur is? Zijn lijkt volledig vervangen door doen, inspiratie door transpiratie, de liefde als drijfveer door angst?

Courgettebloem

Bij De Kleine Stroom willen we de verbinding met de natuur weer maken, maar dat is niet zo eenvoudig als je doordrongen bent van economisch verantwoord, van goed en fout, er bij mogen horen en als uitlaatklep een beetje fun.

Of misschien is het juist wel eenvoudig door het bovenstaande los te laten en de natuur ruimte te geven. Veel van wat opkomt mag blijven staan. Brandnetels, distels, wilgen en Berken vinden hun plek. Wat in eerste instantie onkruid lijkt blijkt een prachtig kruid te zijn. Heb je je weleens in brandnetel verdiept? dat is een ongelofelijk krachtige plant, een waardplant voor nuttige insecten, een reiniger voor het lichaam, helpt tegen artrose en biedt essentiële mineralen die ook nog eens goed opneembaar zijn en “toevallig” zijn de jonge uitlopers beschikbaar in de tijd dat je ze het hardste nodig hebt.

Natuurlijk is er hier ook een stuk controle want het is ook leuk om je eigen ideeën vorm te geven. Zo worden in een kas allerlei groenten, kruiden en fruit geteeld, maar dan wel op een zo natuurlijk mogelijke wijze. Hierbij maken we gebruik van de principes van permacultuur.

Het is een continu proces om meer ruimte te leren geven aan de natuur in het besef dat wij zelf ook natuur zijn. Loslaten van vooroordelen en kijken en voelen hoe wij op wonderlijke wijze verbonden zijn met de natuur. Als er iets opkomt er niet gelijk een oordeel over hebben maar de snoeischaar even op zijn plek laten liggen. Het vergt oefening om niet alles en iedereen in hokjes in te delen maar met de ongelooflijke kracht van de natuur te werken, breder te leren kijken en durven kijken naar wat er in je opkomt. Misschien zit er wel een brandnetel in jou? Prikkelbaar maar zo mooi als je verder kan kijken en zo krachtig als je er van durft te proeven.

De Kleine stroom is op zichzelf een project in uitvoering en de bedoeling is dat het dit ook blijft, want iets dat af is stroomt niet.

De Kleine Stroom is een plek van verbinding.
Verbinding met de natuur,
verbinding tussen mensen en
bovenal verbinding met jezelf.

We staan niet buiten de natuur. We zijn natuur, een deel van de cyclus.

Ton Rijsdijk
Initiatiefnemer van De Kleine Stroom

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>