Regels voor het affinity groep proces

Het Affinity-Groep Proces

supportgroepen

Doelstelling

Het doel van het Affinity Process is het geven en ontvangen van onvoorwaardelijke liefde, acceptatie en  steun. Het creëren van een veilige, liefdevolle ruimte waarin niet geoordeeld wordt, waarin we onze harten kunnen openen en door onze angsten been kunnen gaan. We weten dat beter begrip, meer mededogen, toenemend respect en betere communicatie allemaal natuurlijke gevolgen zijn van het Affinity Process.

Richtlijnen

 1. We houden de doelstelling voor ogen: we zijn hier om elkaar lief te hebben en te accepteren, niet
  om te oordelen, te analyseren, elkaar te redden of te verbeteren.
 2. We zijn het erover eens dat we ons hart laten spreken en eerlijk zijn over onze gedachten en
 3. Wanneer er over iemand een oordeel in ons opkomt, zijn we ons daarvan bewust en brengen we
  onze aandacht rustig terug naar degene die aan het woord is.
 4. We onderbreken elkaar niet. We geven degene die aan het woord is onze onver deelde aandacht.
  We gaan niet over en weer zitten praten.
 5. We nemen als iemand klaar is met vertellen steeds dertig seconden stilte in acht, ter erkenning van
  wat er gezegd wend.
 6. We nemen geen monopoly op de tijd en aandacht van de groep. We maken ruimte voor anderen in
  de groep die minder verteld hebben dan wijzelf.
 7. We geven ‘ik’-boodschappen, geen ‘jij’-boodschappen. We spreken ons dus uit over onszelf, niet
  over anderen. We nemen verantwoordelijkheid voor onze eigen gedachten en gevoelens en
  respecteren de beleving van anderen. We leggen iets wat een ander zegt niet ‘onze eigen’
  betekenis op.
 8. We gaan onze boosheid en gekwetstheid niet verbergen. We zijn er eerlijk over, zonder te proberen
  anderen verantwoordelijk te stellen voor onze gevoelens.
 9. Als iemand ons laat weten boos of gekwetst te zijn, erkennen we dat hij of zij zich zo voelt. We gaan
  ons niet verdedigen en ook niet proberen onze uitspraken of daden te rechtvaardigen. We vertellen
  welke gevoelens het in ons losmaakt.
 10. We blijven in het hier en nu. We gaan het niet over het verleden of de toekomst hebben, tenzij er
  hier en nu iets speelt uit verleden of toekomst.
 11. We zorgen dat alles wat er in de groep gezegd wordt vertrouwelijk blijft.
 12. We hebben respect voor de stilte, in het besef dat stilte ons de kans biedt intenser bij onszelf en
  anderen stil te staan.
 13. Als we het idee hebben dat de groep zijn doelstelling uit het oog verliest, vragen we om een
  ogenblik stilte, zodat men zich opnieuw kan concentreren en de doelstelling voor ogen kan houden
 14. In het besef dat we dit proces niet volmaakt zullen doorlopen, zullen we mild zijn voor elkaar. We
  zullen alles wat er in de groep voorvalt zien als een kans om te oefenen in vergeving.

Afspraken

We gaan ermee akkoord :

 1. de doelstelling van de groep te respecteren
 2. de richtlijnen toe te passen
 3. op tijd te komen
 4. alle bijeenkomsten bij te wonen (in noodgevallen zorgen we ervoor dat de gastvrouw of-heer weet
  wat er aan de hand is)

 

Paul Ferrini

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *