Samenleving

In de geschiedenis, maar ook op dit moment, zijn er vele vormen van samen leven (geweest). Van anarchie tot dictatuur, gebaseerd op een geloof in god(en) of wetenschap, in geld en macht maar ook in een zoektocht naar wijsheid. De vraag is welke vorm ons het beste past, waarmee we als mens het best tot ons recht komen? En vervolgens is de vraag hoe we borgen dat deze vorm vervolgens behouden blijft. De geschiedenis heeft namelijk geleerd dat met name mensen die verlangen naar macht het voor het zeggen krijgen. Deze behoefte aan macht gaat meestal gepaard met eigenbelang terwijl een leefgemeenschap vraagt om een afweging van alle belangen, ook die buiten de groep. Daar is veel inzicht / wijsheid voor nodig. Hoe zorg je er nu voor dat wijsheid en niet machtswellust aan het roer komt?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *